DS/EN ISO 7010 Sikkerhedsskilte

 

Sikkerhedsskilte eksempler for ISO 7010

 

Hvad er formålet med ISO 7010?trykflaske-eksempel-iso-7010

ISO 7010 er en fælleseuropæisk standard for sikkerhedsskiltes design, herunder form, farve og piktogram. Standarden sikrer ensartet skiltning, som forstås af alle uanset sprogkundskaber – det mindsker risikoen for personskade, sundhedsfare og miljøforurening på arbejdspladser og i organisationer. Læs mere

Droneskiltning i Danmark

Droneflyvning i Danmark - Køb skilte

Hvad er forskellen på en drone, en mindre drone og en mikrodrone?

En mikrodrone er en drone, der vejer under 250 gram og højst kan flyve op til 50 km/timen. En drone, der vejer mere end 250 g, men vejer under 25 kg, betegnes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som en mindre drone. Det er specielt relevant at vide om din drone er en mikrodrone, da mikrodroner er undtaget fra nogle af reglerne for droner og mindre droner.


Læs mere

Farligt Fyrværkeri – Skilt korrekt op til nytår!

banner der husker på at fyrværkeri er farligt

 

Skiltning i forbindelse med fyrværkeri oplag

På opbevaringssted og i pakkeafsnit i bygning, udvendigt på alle døre til opbevaringssted og pakkeafsnit i bygning samt ved oplag i det fri, skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.

 

Husk branddøre, brandmateriel og skiltning…

Læs mere

GHS faresymboler – få mere at vide

JO Safety fører godkendte GHS faresymboler til mærkning af farlige kemikalier og kemikalieholdige blandinger.

ymboler bruges til at gøre opmærksom på, at kemikalier eller kemikalieholdige blandinger udgør en fysisk fare, en sundhedsfare eller en miljøfare. Der findes ni GHS klassifikationer og dermed ni faresymboler.

GHS faresymbolerne sikrer, at alle – fra producent over chauffører og pakkepersonale til forbrugeren – er opmærksomme på produkternes farlighed, og hvordan de håndteres forsvarligt.

Med god sikkerhedsmærkning er risikoen ved at håndtere, transportere og bruge produkterne så lille som muligt.

Nye regler for klassificering, mærkning og emballering med CLP forordning Læs mere

Nye Piktogrammer: DS 2301-1:2017

nye-piktogrammer

Dansk Standard har opdateret piktogramstandarden DS 2301-1 fra 1987 med en helt ny 2017-version. Den nye version indeholder over 100 helt nye piktogrammer for bl.a. sikkerhedstjek, snackautomat, vegetarmad og flytilstand på mobilenheder.

De nye piktogrammer i Danmark

DS 2301-1:2017 Selfiestang
PI 122 – Selfiestang må ikke bruges (DS 2301-1:2017 )

Skilte med piktogrammer er et populært og effektivt redskab til oplysning, vejledning og advarsel til offentligheden. En klar fordel ved brugen af symboler og piktogrammer er, at disse opfattes hurtigere end skreven tekst, og forståelsen kan udledes på tværs af sprogbarrierer. Selve udformningen af piktogrammer kan dog variere fra land til land. Dette skyldes at f.eks. klædedragt og sociale forhold kan have indvirkning på forståelse af de situationer, der afbilledes på piktogrammerne.

 

Læs mere

De 6-trin – Vejen til at give dit produkt den rette CE-mærkning!

CE-mærket kan opfattes som et europæiske garantistempel, hvor det informerer forbrugerne om at der til dette produkt, er stillet et antal krav i forhold til miljøbeskyttelse, sundhed og sikkerhed, før det må sælges på EU’s indre marked.
Som producent af et produkt der kræver CE-mærkning er det nødvendigt at efterleve en række krav før man må sætte CE-mærkatet på sit produkt. Denne proces kan du læse mere om på vores blog, hvor du også finder en overskuelig trin-for-trin illustration der kan hjælpe dig og din virksomhed med at få styr på reglerne for CE-mærkning. Læs mere

DNA mærkning fra SelectaDNA sænker indbrud med 85%

DNA mærkning fra SelectaDNA er en nem og hurtig, men yderst effektiv metode til forebyggelse af indbrud og røveri i hjem, institution og på arbejdspladsen. Mærkningen afsætter et DNA-spor, som er usynligt for det blotte øje, men hjælper politiet med at identificere gerningsmanden og returnere tyvegods til ejeren.

DNA mærkning af bærbarDu kan selv let, hurtigt og sikkert DNA-mærke udendørs og indendørs med produkterne. Når du DNA-mærker, skal du samtidig opføre værdigenstandene som DNA-mærkede i SelectaDNA’s database og påføre tyverimærkningsetiketter og opsætte advarselsskiltning for at skræmme potentielle gerningsmænd væk. Desuden er der ikke noget abonnement på SelectaDNA produkter. Så den pris du ser på produktet er det eneste du kommer til at skulle betale for det. Læs mere