De 6-trin – Vejen til at give dit produkt den rette CE-mærkning!

CE-mærket kan opfattes som et europæiske garantistempel, hvor det informerer forbrugerne om at der til dette produkt, er stillet et antal krav i forhold til miljøbeskyttelse, sundhed og sikkerhed, før det må sælges på EU’s indre marked.
Som producent af et produkt der kræver CE-mærkning er det nødvendigt at efterleve en række krav før man må sætte CE-mærkatet på sit produkt. Denne proces kan du læse mere om på vores blog, hvor du også finder en overskuelig trin-for-trin illustration der kan hjælpe dig og din virksomhed med at få styr på reglerne for CE-mærkning.

 

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Det betyder at når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet. Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet. Det er imidlertid ikke alle produkter, der skal være CE-mærket.

Kun produktkategorier omfattet af særdirektiver for CE-mærkning skal CE-mærkes. Det drejer sig blandt andet om markedsføring og salg af:

  • Lejetøj
  • Maskiner
  • Elektriske apparater
  • Medicinske produkter

 

Selve CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS, men angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er blevet sendt på markedet, og således opfylder det lovkravene for at blive solgt (fx harmoniseret sikkerhedsniveau). Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante og væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) (fx sundheds- og sikkerhedskrav) – eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet/direktiverne.

Producenten er ansvarlig for at udføre:

  • Vurdering af overensstemmelse med lovgivningen.
  • Udarbejde den tekniske beskrivelse.
  • Udstede EF-erklæring om overensstemmelse.
  • Påsætte varen CE-mærket.

Distributørerne skal kontrollere, at både CE-mærkningen og den nødvendige supplerende dokumentation er til stede. Hvis varen importeres fra tredjeland, skal importøren sikre sig, at producenten uden for EU har foretaget de nødvendige trin i CE-mærkningsprocessen, jf. nedenfor, og at dokumentation på anmodning kan fremlægges, inden produktet kan markedsføres og sælges på det europæiske marked.

 

For at blive hjulpet igennem CE-mærkningsprocessen kan du læse den 6-trins guide nedenfor

6 punkter om CE-mærkning