Droneskiltning i Danmark

Droneflyvning i Danmark - Køb skilte

Hvad er forskellen på en drone, en mindre drone og en mikrodrone?

En mikrodrone er en drone, der vejer under 250 gram og højst kan flyve op til 50 km/timen. En drone, der vejer mere end 250 g, men vejer under 25 kg, betegnes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som en mindre drone. Det er specielt relevant at vide om din drone er en mikrodrone, da mikrodroner er undtaget fra nogle af reglerne for droner og mindre droner.


Hvem har ansvaret for dronen?

Det er droneførerens ansvar at reglerne overholdes – ellers kan man straffes. Der er lovmæssigt ikke forskel på droner og modelfly.

Hvor må man flyve med droner?

En generel retningslinje er at flyvehøjden må ikke overstige 100 meter over terræn, og dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde. Det væsentligt at huske på at flyvning med droner over beboelsesejendomme og dertil hørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers tilladelse.

De vigtige afstande at kende….

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end:

  • 50 meter vandret afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen. (dette gælder dog ikke mikrodroner)
  • 50 meter fra bemandede skibe og både og offshoreinstallationer.
  • 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, uden ejers tilladelse.
  • 150 meter vandret afstand fra jernbaner, motorveje, motortrafikveje, hovedveje samt øvrige offentlige veje med trafik.
  • 150 meter vandret afstand fra kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og militære installationer.
  • 150 meter vandret afstand fra uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder, må ikke finde sted.
  • 5 km vandret afstand fra en bane på en offentlig flyveplads og 8 km på en militær flyvestation.

For opdateret information omkring lovligt flyverum med droner, anbefales at bruge Naviair og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside https://www.droneluftrum.dk/eller deres APP “Droneluftrum”.

Hvor kan jeg læse omkring lovgivningen om droneflyvning?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lavet en oversigt over reglerne for droneflyvning, der kan læses på http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler

 

Du kan købe droneskilte fra JO Safety A/S

Droneflyvning pågår - advarselsskilt
DKK 177.5

Droneflyvning pågår advarselsskilt Flyvning med droner kræver at dronefører søger for at sikkerheden omkring flyvningen er høj, et krav er at flyvning med droner ikke må finde sted nærmere end 50 meter vandret afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen. For at hjælpe med at informerer mennesker omkring der flyves i området, er droneflyvning advarselsskiltet udviklet. 

Droneflyvning forbudt skilt
DKK 177.5

Droneflyvning forbudsskilt Den stigende brug af droner har givet behov for at skilte både med og mod droner i et område. Droneflyvning forbudt skiltet er lavet til klart at informere om at flyvning i et specifikt område er forbudt. 

Dronefører vest EN 20471 klasse 2 gul
DKK 248.75

Dronefører vest i klasse 2 - EN 20471 - farven gul Bestil sikkerhedsvest med teksten dronefører, samt drone symbol og advarselstrekant, der signalerer at man skal være obs på at der er en dronefører også kaldt en dronepilot igang med at flyve med drone.  Sikkerhedsveste kan bestilles med anden tekst og symbol.    Design din egen sikkerhedsvest Vi sidder klar til at hjælpe, har du specielle ønsker til tekst og symbol på din sikkerhedsveste, så kontakt JO Safety.   

Dronefører vest i orange - EN 20471 klasse 2 orange
DKK 248.75

Dronefører vest i orange - klasse 2 - EN 20471